FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शैक्षिक एनिमेटेड भिडीयो उत्पादनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धमा

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

जेनेरेटर खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

कृषि तथा पशुपन्छी यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गतका यन्त्रउपकरणहरुको न्युनतम स्पेसिफिकेसन

कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गतका यन्त्रउपकरणहरु आपूर्ति गर्न इच्छुक आपूर्तिकर्ताहरुलाई सूचिकरण गर्न साथै सिलबन्दी दररेट पेश गर्न आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

जानकारी सम्बन्धमा